Ερευνητικά Προγράμματα και Συνεργασία με άλλους Φορείς του Ιδιωτικού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες στα πλαίσια συνεργασιών με άλλους φορείς, περιλαμβάνουν εκτός των άλλων, συμβουλές για προβλήματα σχετικά με τις υψηλές τάσεις, διεξαγωγή ελέγχων και δοκιμών διηλεκτρικής αντοχής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού διανομής και μεταφοράς.
Κατασκευαστές και συμβουλευτικές εταιρείες από όλη τη χώρα έχουν κάνει χρήση του εργαστηρίου για εκτίμηση/έλεγχο νέων προϊόντων, την αξιολόγηση διηλεκτρικών υλικών και στα πλαίσια διαφόρων άλλων προγραμμάτων.


Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά προγράμματα

Συμμετοχή Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά προγράμματα

  • «Ενίσχυση των σπουδών πληροφορικής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ.», ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΕΥ: Καθ. Π. Μήτκας.
  • «Εκπόνηση υπολογιστικών μελετών διανομής του ρεύματος τόξου (σφάλματος) σε εναέριες ΓΜ καθώς και αντοχής των μονωτήρων των γραμμών αυτών στο μέγιστο ρεύμα τόξου», ΕΥ: Καθ. Π. Ντοκόπουλος (5/2008-9/2008)
  • «Ηλεκτρολογικές μελέτες για το έργο ΑΗΣ Αλιβερίου 416.95 MW», ΕΥ: Επ. Καθ. Γ. Παπαγιάννης (2/2008-7/2008)
  • «Δοκιμές ηλεκτρολογικού πίνακα μέσης τάσης», ΕΥ: Καθ. Κ. A. Στασινόπουλος
  • «Αντοχή διατάξεως προστασίας τηλεφωνικών γραμμών σε ισχυρά κρουστικά ρεύματα», ΕΥ: Καθ. Π. Ντοκόπουλος(12/2005 – 9/2006)
  • «Ηλεκτρολογικές μελέτες για το έργο Συνδυασμένος Κύκλος του ΑΗΣ Λαυρίου», ΕΥ: Καθ. Π. Ντοκόπουλος (10/2004-12/2004)