ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ιδρυτής του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων υπήρξε ο Καθηγητής KA Στασινόπουλος, συνεργάτης του εργαστηρίου από την 31-8-2005.

ΔΕΠ

Παντελής Ν. Μικρόπουλος
Καθηγητής, Διευθυντής

Ο Παντελής Ν. Μικρόπουλος  απέκτησε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού το 1991 και το Διδακτορικό Δίπλωμα στην περιοχή των Υψηλών Τάσεων το 1995 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπήρξε μεταδιδάκτορας στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του UMIST της Μεγάλης Βρετανίας (1997-1999) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2000-2001). Εργάσθηκε στη Γενική Διεύθυνση Μεταφοράς της ΔΕΗ ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό (2000-2001) και ως Επ. Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Κρήτης (2001-2003). Τον Ιανουάριο του 2003 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο “Υψηλές Τάσεις” στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. όπου και από τον Σεπτέμβριο του 2015 υπηρετεί ως Καθηγητής. Από τον Σεπτέμβριο του 2005 διατελεί Διευθυντής του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων. 

pnm@eng.auth.gr
Θωμάς Ε. Τσοβίλης
Επίκουρος Καθηγητής

Ο Θωμάς Ε. Τσοβίλης απέκτησε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών το 2005 και το Διδακτορικό Δίπλωμα στην περιοχή των Υψηλών Τάσεων το 2010 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εργάσθηκε ως διευθυντικό στέλεχος στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Raycap όπου διετέλεσε διευθυντής των εργαστηρίων ισχυρών ρευμάτων στη Δράμα (2012-2015) και στη Λιουμπλιάνα (2016-2018) και συντόνισε την σχεδίαση και παραγωγή διατάξεων προστασίας έναντι υπερτάσεων. Τον Ιούνιο του 2018 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο “Υψηλές Τάσεις” στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ.

tsovilis@auth.gr

Υποψήφιοι διδάκτορες

Νικόλαος X. Μαυρικάκης
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΑΠΘ
nmavrika@auth.gr
Ευανθία I. Μπούσιου
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΑΠΘ
ebousiou@auth.gr
Παύλος Κ. Σαμαράς
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΑΠΘ
pksamara@auth.gr
Ιωάννης Καρακούσης
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΑΠΘ
Αλέξιος Ι. Ιωαννίδης
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΑΠΘ
ialexios@ece.auth.gr
Ευάγγελος Σταίκος
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΑΠΘ
evstaikos@ece.auth.gr

Συνεργάτες

Ζαχαρίας Γ. Δάτσιος
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΑΠΘ
zdatsios@auth.gr
Βασίλειος Ν. Ζαγκανάς
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΑΠΘ
vaszagk@hotmail.com
Πέτρος N. Μαυροειδής
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΑΠΘ
Λάζαρος Λαζαρίδης
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΑΠΘ
Χαράλαμπος Γ. Υάκινθος
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΑΠΘ
cgyak@yahoo.gr
Δημήτριος E. Γουργούλης
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΑΠΘ
gourgoulis@ath.forthnet.gr