ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Με συνδυασμούς των διατάξεων του εργαστηρίου και λαμβανομένων υπόψη των συντελεστών χρησιμοποίησης μπορούν να παραχθούν ισχυρά κρουστικά ρεύματα έως 80kA (συμπεριλαμβανομένης και της κυματογράφος 8/20 μs) και μεταξύ άλλων οι παρακάτω υψηλές τάσεις:

 • Κρουστικές προς γη:
  • LI, 0 ± 885 kV και SI, 0 ± 850 kV
 • Κρουστικές μεταξύ δύο πόλων:
  • LI, 0 ± 1400 kV και
  • SI, 0 ± 1310 kV
 • Συνεχείς προς γη: 0 ± 415 kV
 • Εναλλασσόμενες προς γη:
  • 300 kV (rms) μονοφασικές και
  • 100 kV rms τριφασικές.
 • Διάφοροι συνδυασμοί των παραπάνω.