ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΑΕΡΑ ΜΕ ΥΓΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ