ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 • Ευάγγελος Στάικος, «Χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση των βαριστορς», σε εξέλιξη από 10/2019
 • Αλέξιος Ι. Ιωαννιδης, «Ανάπτυξη στοχαστικού μοντέλου σύλληψης κεραυνού και εφαρμογές του σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας», σε εξέλιξη από 11/2018
 • Παύλος Κ. Σαμαράς, «Διερεύνηση της επιφανειακής διηλεκτρικής αντοχής μονωτικών υλικών σε ανομοιγενές ηλεκτρικό πεδίο», σε εξέλιξη από 7/2018
 • Ευανθία Μπούσιου, «Διερεύνηση της κρουστικής εκκένωσης κορώνα σε εναέριες γραμμές μεταφοράς», σε εξέλιξη από 10/2015
 • Νικόλαος X. Μαυρικάκης, «Διερεύνηση των μηχανισμών γήρανσης υπαίθριων μονωτήρων», 2019
 • Ζαχαρίας Γ. Δάτσιος, «Διερεύνηση του φαινομένου ιονισμού του εδάφους γύρω από συγκεντρωμένα συστήματα γείωσης: Επίδραση στην κεραυνική συμπεριφορά εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας», 2017
 • Βασίλειος Ν. Ζαγκανάς, «Διερεύνηση του φαινομένου της εκκένωσης κορώνα σε γραμμές μεταφοράς», 2014
 • Θωμάς Ε. Τσοβίλης, «Μοντέλο σύλληψης κεραυνού και εφαρμογές του σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας», 2010
 • Λάζαρος Λαζαρίδης, «Επιφανειακή διηλεκτρική αντοχή μονωτικών υλικών σε ανομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο υπό κρουστικές υψηλές τάσεις: Επίδραση της υγρασίας», 2010
 • Πέτρος Ν. Μαυροειδής, «Επίδραση μονωτικών επικαλύψεων στη συμπεριφορά ανομοιογενών διακένων υπό κρουστικές τάσεις», 2010
 • Χαράλαμπος Γ. Υάκινθος, «Διερεύνηση της δυνατότητας αύξησης της διηλεκτρικής αντοχής ανομοιογενών διακένων – σμίκρυνση διακένων γραμμών υψηλών τάσεων», 2010
 • Δημήτριος Ε. Γουργούλης, «Ηλεκτρική διάσπαση ανομοιογενών και σχεδόν ομοιογενών διακένων στον ατμοσφαιρικό αέρα», 1997
 • Παντελής Ν. Μικρόπουλος, «Επίδραση της υγρασίας και άλλων παραμέτρων στη διάσπαση ανομοιογενών διακένων στον ατμοσφαιρικό αέρα», 1995